Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Κέντρου

Το Κ.Δ.Η.Φ. θα παρέχει για χρονική διάρκεια 3 ετών τις ακόλουθες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες:

  • Μεταφορά των ωφελούμενων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο της Ένωσης Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» και εφόσον οι οικογένειες των φιλοξενούμενων το επιθυμούν.
  • Διαμονή και διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα),
  • Πράξεις ειδικής αγωγής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες), βάσει εξατομικευμένου προγράμματος, που έχει προκύψει από ατομική αξιολόγηση (π.χ. διαταραχή, γνωστικό επίπεδο, ενδιαφέροντα κλίσεις κλπ.),
  • Ατομική και ομαδική άσκηση,
  • Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής,
  • Δημιουργική απασχόλησή και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης,
  • Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και  άθλησης.