ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ:21:00μ.μ.

ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ