Πίνακας Ωφελούμενων στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Η.Φ.) της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Ληξούρι, 30 Μαρτίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: 98

Κατόπιν αξιολόγησης της επιτροπής / ελέγχου των αιτήσεων και επιλογής των ωφελούμενων του ΚΔΗΦ της Ένωσης Α.μεΑ. “ΥΠΕΡΙΩΝ”, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ “ΥΠΕΡΙΩΝ” ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε ομόφωνα στην 41η / 30-03-2021 έκτακτη συνεδρίασή του τα αποτελέσματα και ανακοινώνει τον πίνακα των ωφελουμένων, της υπ΄αριθ. Πρωτ. 78/08-03-2021, πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Α/ΑΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός 
1ΜωϋσήςΝικόλαοςΝικόλαοςΤακτικός
2ΣπετσιέρηςΚαλέργηςΠαντελήςΤακτικός

Η Υπεύθυνη του Έργου και Πρόεδρος της Ένωσης,

Σοφία Μαροπούλου-Ζαφειράτου