Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 182 από 11-06-2021  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και μετά από την συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων, επιλέγονται αντιστοίχως για τις Θέσεις εργασίας όπως και είχαν προσδιοριστεί με την αρ. πρωτ.: 182 από 11-06-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι κάτωθι:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣΘΕΣΕΙΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α11ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΤΕ)ΦΑΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 Λόγω του πολύ ευαίσθητου χαρακτήρα της Δομής, η Επιτροπή αποφάσισε να κηρύξει άγονη την διαδικασία πρόσληψης για την θέση: Οδηγός Λεωφορείου Α2.

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης επί του τελικού πίνακα μοριοδότησης εντός 3 ημερών από την ημέρα της ανάρτησης.

Για την Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. “ΥΠΕΡΙΩΝ”

Η νόμιμη εκπρόσωπος,

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου