7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ