ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΔΗΦ Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ληξούρι, 11 Οκτωβρίου 2023

Αρ. πρωτ.: 129

Κάθε χρόνο, στις 10 Οκτωβρίου τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, με σκοπό να προωθηθεί η σημασία της ψυχικής υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο ατομικά όσο και με τη θέσπιση κοινωνικών πολιτικών και εθνικών στρατηγικών.

Η ψυχική υγεία  πολύ συχνά παραβλέπεται ή συγχέεται με την έννοια της ψυχικής διαταραχής, με αποτέλεσμα να μην γίνεται εύκολα αντιληπτή η σημασία της στο ευρύ κοινό. Ωστόσο ο ίδιος ο ορισμός για την ψυχική υγεία, όπως αυτός δίδεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθιστά σαφές ότι κάποιος είναι ψυχικά υγιής όχι όταν δεν έχει διαγνωστεί με κάποια ψυχική διαταραχή ή δεν αντιμετωπίζει πάσης φύσεως προβλήματα, αλλά όταν είναι σε θέση «να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματα της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό του σύνολο». Ως εκ τούτου, το ενεργό ενδιαφέρον και η φροντίδα για τη ψυχική υγεία είναι απαραίτητη.

Για το 2023, το μήνυμα είναι «Η Ψυχική Υγεία είναι Παγκόσμιο Δικαίωμα», αναδεικνύοντας την ανάγκη για προώθηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από θέματα ψυχικής υγείας για κάθε άνθρωπο σε όλο τον κόσμο, όχι απλά ως μια άλλη μια παροχή ενός συστήματος πρόνοιας και περίθαλψης, αλλά ως  πανανθρώπινο δικαίωμα το οποίο φέρει ο καθένας, όποιος και όπου κι αν είναι.

Η αντιμετώπιση της έννοιας της ψυχικής υγείας ως δικαίωμα, φέρνει στο φως δύο διαφορετικές πτυχές του ζητήματος. Αφενός, όλοι μας θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να απολαμβάνουμε:

  • Την πρόληψη όλων των παραγόντων και των καταστάσεων που λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες για τη ψυχική υγεία
  • Την διαθεσιμότητα και την εξασφάλιση δυνατότητας πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας
  • Συμπερίληψη, ανεξαρτησία και ελευθερία μέσα στο κοινωνικό σύνολο

Η άλλη πτυχή όμως, τονίζει την ανάγκη τα άτομα εκείνα τα οποία πάσχουν από κάποια μορφής ψυχική αναπηρία να μην στερούνται το δικαίωμα να έχουν γνώμη για αποφάσεις σε ζητήματα που τα αφορούν άμεσα, αλλά ούτε και να αποκλείονται από πτυχές της κοινωνικής ζωής. Τέτοιες αντιλήψεις οδηγούν σε στιγματισμό και σε κατάφορες διακρίσεις εις βάρος τους, ενώ τους επηρεάζουν αρνητικά από το να αναζητήσουν την κατάλληλη υποστήριξη για τις δυσκολίες τους. Αυτό συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, η οποία αντιμετωπίζει το άτομο με αναπηρία – συμπεριλαμβανομένου των ατόμων με ψυχικές αναπηρίες –  όχι σαν παθητικό δέκτη ή πειθήνιο όργανο, αλλά ως φορέα δικαιωμάτων, για το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζεται το να ακουστεί η φωνή του για ό,τι το αφορά, και να συμμετέχει ενεργά σε κάθε λήψη αποφάσεων, οδηγώντας στην γενικότερη συμπερίληψη και ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό, οι φίλοι, ακόμα και οι ίδιοι οι ωφελούμενοι με τις οικογένειές τους, αγωνιζόμαστε αγόγγυστα ώστε όλοι οι ωφελούμενοι και τα μέλη της Ένωσης να έχουν εξασφαλισμένα τα δικαιώματά τους, πάντα ως προς το βέλτιστο συμφέρον τους και συμπεριλαμβάνοντας τους ίδιους σε όλες τις διαδικασίες, προκειμένου να μπορούν να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας, τα οποία χαίρουν φροντίδας, ενίσχυσης και προστασίας, χτίζοντας έτσι ένα καλύτερο μέλλον.

Με εκτίμηση,

Θεόδωρος Μάργαρης

Κοινωνικός Λειτουργός του ΚΔΗΦ Α.μεΑ.«ΥΠΕΡΙΩΝ» της Ένωσης Α.με.Α. .«ΥΠΕΡΙΩΝ»