Πίνακας Ωφελούμενων στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Η.Φ.) της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Κατόπιν αξιολόγησης της επιτροπής / ελέγχου των αιτήσεων και επιλογής των ωφελούμενων του ΚΔΗΦ της Ένωσης Α.μεΑ. “ΥΠΕΡΙΩΝ”, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ “ΥΠΕΡΙΩΝ” ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε ομόφωνα στην 100η / 8-6-2024 έκτακτη συνεδρίασή του τα αποτελέσματα και ανακοινώνει τον πίνακα των ωφελουμένων, της υπ΄αριθ. Πρωτ. 80/31-05-2024, πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Α/ΑΑριθμός πρωτοκόλλου
185/5-6-2024Τακτικός
294/7-6-2024Τακτικός
384/5-6-2024Τακτικός
487/6-6-2024Επιλαχών
586/6-6-2024Επιλαχών
699/7-6-2024Επιλαχών
789/6-6-2024Επιλαχών
888/6-6-2024Επιλαχών
992/7-6-2024Επιλαχών
1093/7-6-2024Επιλαχών
1198/7-6-2024Επιλαχών

Η Υπεύθυνη του Έργου και Πρόεδρος της Ένωσης,

Σοφία Μαροπούλου-Ζαφειράτου