Η Διεπιστημονική Ομάδα του ΚΔΗΦ  Α.μεΑ Υπερίων αναγνωρίζοντας και σεβόμενη το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην Αυτόνομη ή Ημιαυτόνομη Διαβίωση, έχει διαμορφώσει  ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ταυτόχρονη ανάπτυξη των Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής και του βαθμού Αυτονόμησης του κάθε ωφελούμενου. Στόχος λοιπόν είναι ο κάθε ωφελούμενος...